Księgarnia jezykowa.pl w przebudowie.
Aktualnie nie realizujemy sprzedaży.
Przepraszamy.
Zapraszamy niebawem.

Zwroty i reklamacje

 

Zwrot towaru

 

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Płyty CD i DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
 2. Zwracany towar należy odsyłać razem z wypełnionym formularzem zwrotu oraz otrzymaną fakturą.
  Księgarnia gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.
 3. Księgarnia nie zwraca kosztów odesłania towaru przez Klienta.
 4. Wszystkie towary dostępne w Księgarni objęte są gwarancją producenta.

 

Reklamacja

 

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: Księgarnia jezykowa.pl, ul. Krzywa 18d, 34-400 Nowy Targ, załączając jednocześnie otrzymany dokument zakupu i wypełniony formularz reklamacji.
 2. Księgarnia nie przyjmuje reklamowanych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 3. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Księgarnia zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć informacje o przyczynach reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od chwili ich wpłynięcia.
 5. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Księgarnia zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Księgarni towary do wyboru. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.

 

Do pobrania

 

    Formularz zwrotu towaru (*.pdf)

    Formularz reklamacji (*.pdf)