Wiosenne porządki. Brzechwa, Jan. Opr. twardaPozycja niedostępna