Pamiętniki Fanny Hill wersja angielska z podręcznym słownikiem angielsko-polskimPozycja niedostępna