Ostańce kamienice warszawskie i ich mieszkańcy t. 2 /varsaviana/Pozycja niedostępna