Legendy zamków sudeckich. Sala, Bartłomiej GrzegorzPozycja niedostępna