ABC Repetytorium Maturalne Geografia

Jolanta Biłogras, Mirosław Mazur

Pozycja niedostępna
 

Autor: Jolanta Biłogras , Mirosław Mazur

ABC Repetytorium Maturalne Geografia

Wydawnictwo: WSiP, 2009

Dział:

Liczba stron: 180

Format: 205 x 295

ISBN/ISSN: 9788302107245

ABC maturzysty - geografia to zbiór zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności z geografii zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Jest przeznaczony przede wszystkim dla uczniów mających zamiar zdawać egzamin maturalny z geografii oraz dla pracujących z nimi nauczycieli. Zawarte w tej publikacji treści merytoryczne podzielono na działy tematyczne obejmujące całą tematykę zwartą w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

W zbiorze znajdują się zadania, które umożliwiają sprawdzenie wiadomości i ćwiczenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym i odpowiadają standardom wymagań egzaminacyjnych. Ponadto zbiór zawiera zadania zróżnicowane pod względem formy, typowe dla arkuszy maturalnych. Dzięki zamieszczonym propozycjom odpowiedzi, zadania mogą być wykorzystane przez ucznia do samodzielnej pracy mającej na celu sprawdzenie stopnia opanowania poszczególnych zagadnień programowych (przygotowanie np. do lekcji powtórzeniowych), ale także do pracy ucznia pod kierunkiem nauczyciela (praca na lekcji, zadawane prace domowe). Prezentowany zbiór może też wzbogacić tworzoną przez nauczyciela bazę zadań wykorzystywaną przy konstruowaniu różnych wersji sprawdzianów.

Pierwsza część zbioru zawiera zadania wraz z punktacją, jaką można uzyskać za poprawne rozwiązanie danego zadania (np. 1. 2 pkt) - pomaga to zorientować się o stopniu trudności lub złożoności zdania. Litera R dodana do numeru zadania (np. 2. R 2 pkt) oznacza, że obejmuje ono zakres materiału nauczania geografii na poziomie rozszerzonym.

Druga część zbioru to odpowiedzi do wszystkich zadań.

Na końcu publikacji znajduje się przykładowy arkusz egzaminacyjny, skonstruowany według zasad przyjętych w systemie egzaminacyjnym. Niebagatelna jest też możliwość sprawdzenia czasu jaki jest potrzebny na rozwiązanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych.

11,00 zł - płatność szybkim przelewem / kartą płatniczą przesyłka kurierska