A Bordo! Mi Gramatica

Raquel Garcia Prieto

Pozycja niedostępna
 

Autor: Raquel Garcia Prieto

A Bordo! Mi Gramatica

Wydawnictwo: ELI, 2013

Dział:

Liczba stron: 64

ISBN/ISSN: 9788853615664

Syllabus gramatyczny do kursu języka hiszpańskiego A bordo! To dwuczęściowy kurs o solidnym podłożu metodycznym, jasnej strukturze i zróżnicowanej treści, ukierunkowany na kształcenie umiejętności efektywnej komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego.

Zeszyt przekrojowo prezentuje w formie reguł i tabel zagadnienia gramatyczne występujące w obu częściach kursu. Zawiera także tabele odmian czasowników.

Zakres tematyczny:

 • El articulo
 • El sustantivo y el adjetivo
 • El pronombre
 • Las conjuciones
 • Las preposiciones
 • Los adverbios
 • El verbo
 • Las perifrasis
 • Las oraciones
 • El estilo directo y el estilo indirecto
 • La voz pasiva y la pasiva refleja
 • Fonetica y ortografia
 • Tablas de verbos irregulares

11,00 zł - płatność szybkim przelewem / kartą płatniczą przesyłka kurierska