Międzynarodowe rynki finansowe. Współczesne problemy i wyzwania

Robert Włodarczyk

Pozycja niedostępna
 

Autor: Robert Włodarczyk

Międzynarodowe rynki finansowe. Współczesne problemy i wyzwania

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, 2017

Dział:

Liczba stron: 127

ISBN/ISSN: 9788372527387

Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie wybranych problemów i wyzwań, jakie stoją przed międzynarodowymi rynkami finansowymi we współczesnej gospodarce. Doświadczenia kryzysu światowych finansów z lat 2007-2009, często porównywanego do wielkiego kryzysu z lat 30. XX w., zmuszają do przeprowadzenia weryfikacji wielu wcześniejszych prawidłowości. W niniejszej publikacji staranosię przedstawić - w sposób syntetyczny - najbardziej aktualne zależności i zjawiska zachodzące na międzynarodowych rynkach finansowych. Praca została podzielona na siedem rozdziatów o charakterze teoretyczno-empirycznym. W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólne informacje dotyczące genezy, istoty i ewolucji międzynarodowych rynków finansowych. W kolejnym rozdziale poruszono problematykę stóp procentowych występujących na światowym rynku finansowym. Rozdział trzeci stanowi omówienie funkcjonowania systemów kursowych, a także determinant i skutków zmian kursów walutowych. W rozdziale czwartym przybliżono zagadnienia dotyczące międzynarodowych rynków walutowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku eurowalutowego. W rozdziale piątym zaprezentowano przyczyny, mechanizmy i skutki coraz częściej występujących obecnie wojen walutowych. Rozdział szósty zawiera charakterystykę funkcjonowania eurorynku pieniężnego i kapitałowego. W rozdziale siódmym omówiono zagadnienia dotyczące stabilności międzynarodowych rynków finansowych, czynników wpływających destabilizująco, a także działań podejmowanych w celu większego uregulowania transakcji finansowych w wymiarze ponadnarodowym. Na końcu rozdziałów znajdują się przykładowe zadania i (lub) pytania sprawdzające przyswojenie wiedzy z danego zakresu. Praca zawiera rozwiązania zadań, a także pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami.

11,00 zł - płatność szybkim przelewem / kartą płatniczą przesyłka kurierska