Gramatyka bez tajemnic Zestaw ćwiczeń do nauki o języku dla uczniów klas 5 i 6

Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska, Ewa Korzeniewska

Pozycja niedostępna
 

Autor: Alicja Tanajewska , Iwona Kiełpińska , Ewa Korzeniewska

Gramatyka bez tajemnic Zestaw ćwiczeń do nauki o języku dla uczniów klas 5 i 6

Wydawnictwo: Olimp, 2015

Dział:

Liczba stron: 112

Format: 165 x 240

ISBN/ISSN: 9788364316562

Publikacja "Gramatyka bez tajemnic. Zestaw ćwiczeń do nauki o języku dla uczniów klas 5 i 6." zawiera bogaty zakres ćwiczeń gramatycznych przygotowany z myślą o uczniach klas 5 i 6. Różnorodność zadań, ciekawa tematyka oraz zachęcające do myślenia i dyskusji zagadnienia - "Gramatyką bez tajemnic" da uczniom możliwość poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu: składni (rodzajów wypowiedzeń; rozpoznawania podmiotu i orzeczenia), odmiennych części mowy (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki), nieodmiennych części mowy(przysłówki, przyimki, spójniki), liter i głosek, wyrazów i związków wyrazowych oraz związków frazeologicznych. Książka prezentuje i pozwala ćwiczyć zagadnienia gramatyczne w naturalnych, dostosowanych do wieku uczniów kontekstach, które odwołują się do życia codziennego i zainteresowań dzieci.

Adresatem książki są: uczniowie klasy 5 i 6, nauczyciele uczący języka polskiego w klasach 5 i 6 oraz terapeuci prowadzący terapię pedagogiczną. Publikacja może być z powodzeniem wykorzystywana zarówno przez uczniów w trakcie pracy samodzielnej, jak również przez nauczycieli bezpośrednio przy warsztacie pracy w ramach zajęć: języka polskiego, dydaktyczno-wyrównawczych i kompensacyjno-korekcyjnych. Jej głównym celem jest pomoc w uzyskaniu wysokiego poziomu nauczania języka polskiego, a także korzystny wpływ na końcowy rezultat wyników otrzymanych ze sprawdzianu szóstoklasisty.

11,00 zł - płatność szybkim przelewem / kartą płatniczą przesyłka kurierska